1. avsätta

  a`vsätta verb avsatte avsatt, pres. avsätter ORDLED: av--sätt-er SUBST.: avsättande, avsättning
  Svensk ordbok
 2. fälla

  2fäll`a verb fällde fällt, pres. fäller ORDLED: fäll-er SUBST.: fällande, fällning
  Svensk ordbok
 3. ära

  1ä`ra subst. ~n ORDLED: är-an
  Svensk ordbok
 4. vräka

  vrä`ka verb vräkte vräkt, pres. vräker ORDLED: vräk-er SUBST.: vräkande, vräkning (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 5. låg

  låg adj. ~t, komp. lägre [lä´g-], superl. lägst
  Svensk ordbok
 6. ordning

  ordning [å`rd-] subst. ~en ~ar ORDLED: ordn-ing-en
  Svensk ordbok
 7. följa

  föl`ja verb följde följt, pres. följer ORDLED: följ-er SUBST.: följande
  Svensk ordbok
 8. svart

  svart´ adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 9. höjd

  höjd subst. ~en ~er ORDLED: höjd-en
  Svensk ordbok
 10. lösa

  lö`sa verb löste löst, pres. löser ORDLED: lös-er SUBST.: lösande, lösning (till 1,3 och 4); lösen (till 2)
  Svensk ordbok