1. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 2. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 3. pH

  pH, pH-värde, mått i form av ett tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är.
 4. filosofi

  filosofi, term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting; den täckte då ungefär det vi i dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad) vetenskap.
 5. migration

  migration, samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd.
 6. ekologi

  ekologi, vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld.
 7. Jean-Paul Sartre

  Sartre, Jean-Paul, född 21 juni 1905, död 15 april 1980, fransk författare och filosof.
 8. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).
 9. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.
 10. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.