1. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 2. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 3. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.
 4. historia

  historia, dels den förflutna verkligheten, dels beskrivningen och utforskningen av denna verklighet.
 5. högkonjunktur

  högkonjunktur innebär att ekonomin i ett land går bra.
 6. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 7. näringsliv

  näringsliv, sammanfattande benämning på de produktionsprocesser som genererar varor och tjänster för försäljning på en marknad.
 8. ekonomi

  ekonomi är sådant som handlar om att skaffa, förvalta och använda pengar och andra värdefulla saker.
 9. blandekonomi

  blandekonomi är ett ekonomiskt system där det finns både privata och statliga företag.
 10. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.