1. infrastruktur

  infrastruktur är anläggningar som behövs för att ett modernt samhälle ska fungera.

 2. pH

  pH, pH-värde, mått i form av ett tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är.
 3. handelsbalans

  handelsbalans, nettot av ett lands export och import av varor.

 4. kol

  kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss.

 5. historia

  historia, dels den förflutna verkligheten, dels beskrivningen och utforskningen av denna verklighet.
 6. ekonomi

  ekonomi är sådant som handlar om att skaffa, förvalta och använda pengar och andra värdefulla saker.
 7. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).
 8. klassamhälle

  klassamhälle, samhälle där egendomsförhållandena är avgörande för maktfördelningen.
 9. kattbjörn

  kattbjörn, mindre panda, Ailurus fulgens, art i familjen halvbjörnar (ibland förd till familjen björnar eller till en egen familj, Ailuridae).
 10. kretslopp

  kretslopp är en rörelse i cirkel som pågår hela tiden, till exempel jordens kretslopp kring solen.