1. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 2. import

  import, inköp av varor och tjänster från utlandet.
 3. historia

  historia, dels den förflutna verkligheten, dels beskrivningen och utforskningen av denna verklighet.
 4. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism är en levande varelse som i sitt DNA har fått en eller flera främmande gener med hjälp av genteknik.
 5. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).
 6. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.
 7. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 8. Maximilien de Robespierre

  Maximilien de Robespierre var en av franska revolutionens mest kända och hänsynslösa ledare. Han föddes 1758 och dog 1794.
 9. naturrätt

  naturrätt, rättslära enligt vilken det finns rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning och nedlagda i människans natur och som står över de lagar som stiftats av människor.
 10. ekonomi

  ekonomi är sådant som handlar om att skaffa, förvalta och använda pengar och andra värdefulla saker.