1. triangelhandeln

  triangelhandeln är ett ord för handeln över Atlanten under 1600-talet och 1700-talet.
 2. planekonomi

  planekonomi är ett ekonomiskt system.
 3. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.
 4. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 5. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 6. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år.
 7. deflation

  deflation innebär att priserna på varor och tjänster sjunker eller att handeln minskar.
 8. globalisering

  globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra.

 9. marxism

  marxism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 10. blandekonomi

  blandekonomi är ett ekonomiskt system där det finns både privata och statliga företag.