1. sköldpaddor

  sköldpaddor är namnet på en grupp kräldjur med skal.
 2. tillväxt

  tillväxt, eller ekonomisk tillväxt, innebär att den totala produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten, ökar.

 3. u-land

  u-land är ett begrepp som ibland används om ett fattigt land där de flesta människorna arbetar med jordbruk och fiske.
 4. högkonjunktur

  högkonjunktur innebär att ekonomin i ett land går bra.
 5. infrastruktur

  infrastruktur är anläggningar som behövs för att ett modernt samhälle ska fungera.

 6. kol

  kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss.

 7. konsumtion

  konsumtion är att använda varor och tjänster.

 8. lågkonjunktur

  lågkonjunktur innebär att ekonomin i ett land går dåligt.
 9. ekonomi

  ekonomi är sådant som handlar om att skaffa, förvalta och använda pengar och andra värdefulla saker.
 10. kretslopp

  kretslopp är en rörelse i cirkel som pågår hela tiden, till exempel jordens kretslopp kring solen.