1. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism är en levande varelse som i sitt DNA har fått en eller flera främmande gener med hjälp av genteknik.
 2. Maximilien de Robespierre

  Maximilien de Robespierre var en av franska revolutionens mest kända och hänsynslösa ledare. Han föddes 1758 och dog 1794.
 3. ekonomi

  ekonomi är sådant som handlar om att skaffa, förvalta och använda pengar och andra värdefulla saker.
 4. mänskliga rättigheter

  mänskliga rättigheter är rättigheter som alla människor bör ha.
 5. New Deal

  New Deal var de ekonomiska och sociala reformer som president Franklin D. Roosevelt genomförde i USA under 1930-talet för att stoppa den ekonomiska depressionen.

 6. FN

  FN eller Förenta Nationerna är en internationell organisation för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder.

 7. merkantilism

  merkantilism är en ekonomisk åskådning som framhåller landets egen industri och export för att förbättra den ekonomiska utvecklingen.
 8. organism

  organism är en encellig eller flercellig levande varelse.

 9. depression

  depression betyder inom ekonomi en period då människor handlar mycket mindre varor och tjänster än de brukar.
 10. vulkan

  vulkan är en plats där hett material från en planets inre, till exempel jordens, kommer upp till ytan.