1. organism

  organism är en encellig eller flercellig levande varelse.

 2. bronsåldern

  bronsåldern är den period i forntiden som kommer efter stenåldern.

 3. konsument

  konsument är den som köper eller använder varor och tjänster.
 4. envälde

  envälde betyder att en person har all makt.
 5. efterfrågan

  efterfrågan är den mängd varor och tjänster som köpare är villiga att köpa till ett visst pris.
 6. multinationellt företag

  multinationellt företag är ett företag som producerar varor och tjänster i flera länder.
 7. protektionism

  protektionism innebär att ett land försöker skydda det egna näringslivet mot utländsk konkurrens.
 8. näringsliv

  näringsliv kallas det en person eller ett företag gör för att skapa varor eller utföra tjänster som säljs på en marknad.

 9. handel

  handel är ett allmänt namn på att köpa, sälja och byta varor eller tjänster.
 10. förlagssystem

  förlagssystem är ett gammalt sätt att tillverka varor på.