1. Danmark

  Danmark är ett land i norra Europa.

 2. Colombia

  Colombia är ett land i nordvästra Sydamerika.

 3. Palestina

  Palestina är dels ett historiskt område i Mellanöstern, dels ett land som utropade sin självständighet 1988.

 4. tecknad serie

  tecknad serie, eller serie, är en berättelse med bilder som följer efter varandra.
 5. grekisk religion

  grekisk religion är religionen i de grekiska områdena under antiken mellan 800 före Kristus och 500 efter Kristus.
 6. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), är ett land i centrala Afrika.

 7. Indien

  Indien är ett land i södra Asien.

 8. fossil

  fossil är de förstenade resterna av en död växt eller ett dött djur.