1. vas

  vas, kärl (där vätska rinner), allmän anatomisk benämning på blod- eller lymfkärl.
 2. vasovagal reaktion

  vasovagal reaktion, allmän blodkärlsvidgning, förlångsammad hjärtverksamhet och blodtrycksfall, tillstånd utlöst av nervimpulser från den 10:e hjärnnerven, vagusnerven ( nervus vagus).
 3. Vasco da Gama

  da Gama, Vasco, född cirka 1469, död 24 december 1524, portugisisk upptäcktsresande, mest känd för sin upptäckt av sjövägen till Indien.

 4. vasall

  vasall, benämning på läntagare som genom trohetsed var knuten till en länsherre.
 5. VAS

  VAS, förkortning för visuell analog skala, som ingår i en grafisk metod för att mäta en persons uppfattning eller upplevelse.
 6. Vasatiden

  Vasatiden, period i svensk historia, inledd med Gustav Vasas makttillträde 1521 och avslutad med Kristinas abdikation 1654.
 7. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 8. vase

  vase, i vattnet nedsänkta träd eller buskar, se risvase.
 9. Vasaätten

  Vasaätten, sentida benämning på en svensk och senare även polsk dynasti, ursprungligen en medeltida svensk högfrälse släkt.

 10. vasopressin

  vasopressin, antidiuretiskt hormon, ADH, hormon som bildas i hypotalamus och som frisätts från hypofysens baklob.