1. Vasilij Grossman

  Grossman, Vasilij, 1905–64, sovjetisk (rysk) författare.
 2. Vasa

  Vasa, Wasa, Wasan, Wasen, svenskt örlogsskepp (regalskepp) byggt på Stockholms skeppsgård (nuvarande Blasieholmen) 1626–28.

 3. vaskulär

  vaskulär, som hör till eller har samband med en organisms kärlsystem, som är anpassad för transport av vätska.
 4. vass

  vass, tät vegetation av bl.a. storväxta gräs och halvgräs i vatten vid stränder och på grunda platser ute i vattnet.
 5. vaselin

  vaselin, produkt med salvartad konsistens tillverkad ur petroleum.
 6. vassle

  vassle, vassla, produkt som jämte ost erhålls från mjölk vid osttillverkning.
 7. vas

  vas subst. ~en ~er ORDLED: vas-en
  Svensk ordbok
 8. vase

  vase, heraldisk vapenbild, känd som Vasaättens sköldemärke.
 9. Vasa

  Vasa, församling i Göteborgs stift, Göteborgs kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 13 699 invånare (2016).

 10. Vasa

  Vasa, finska Vaasa, 1855–1917 Nikolaistad, kommun och stad i Österbotten, Finland.