1. vaskulär

  vaskulär, som hör till eller har samband med en organisms kärlsystem, som är anpassad för transport av vätska.
 2. Vasastaden

  Vasastaden, del av Stockholms innerstad omfattande Gustav Vasa och Matteus församlingar samt de norra delarna av Johannes församling; 57 051 invånare (2002).
 3. vasgarnityr

  vasgarnityr, uppsatskrukor , benämning på en grupp av tre, fem eller sju vaser eller urnor av porslin, vanligen placerad ovanpå skåp, spismantel eller på väggar i kinesiserande rumsinredningar.
 4. Vasaloppet

  Vasaloppet är ett av världens mest kända skidlopp och också ett av de längsta, 90 kilometer, och största, över 10 000 deltagare.
 5. vastus

  vastus, anatomisk term ingående i namnet på tre breda muskelbukar som tillhör lårets fyrhövdade muskel ( musculus quadriceps femoris): musculus vastus lateralis, intermedius och medialis, yttre, mellersta respektive inre breda lårmuskeln.
 6. vassångare

  vassångare, vass-sångare , Locustella luscinioides, art i fågelfamiljen sångare.
 7. vasst

  vasst, mag- och mellangärdesinflammation hos idisslare.
 8. vassbuk

  vassbuk, detsamma som skarpsill.
 9. vaskmalm

  vaskmalm, ekonomiskt brytvärd anrikning av mineral i sediment.
 10. vaskulit

  vaskulit, blodkärlsinflammation, sjukdom som kan orsakas av en överkänslighetsreaktion (ofta mot läkemedel), en infektion eller en tumörsjukdom eller vara huvud- eller bisymtom vid inflammatoriska bindvävssjukdomar.