1. dän

  dän adv.
  Svensk ordbok
 2. yvas

  y`vas verb yvdes yvts, pres. yvs äv. yves ORDLED: yv-as
  Svensk ordbok
 3. snittblomma

  snitt`blomma subst. ~n snittblommor ORDLED: snitt--blomm-an
  Svensk ordbok
 4. djärvas

  djär`vas verb djärvdes djärvts, pres. djärvs el. djärves ORDLED: djärv-as
  Svensk ordbok
 5. hållare

  håll`are subst. ~n äv. hållarn, plur. ~, best. plur. hållarna ORDLED: håll-ar-en
  Svensk ordbok
 6. kastby

  kas`tby subst. ~n ~ar ORDLED: kast--by-ar
  Svensk ordbok
 7. hövas

  hö`vas verb hövdes hövts, pres. höves ORDLED: höv-as
  Svensk ordbok
 8. krävas

  krä`vas verb krävdes krävts, pres. krävs äv. kräves ORDLED: kräv-as SUBST.: krav
  Svensk ordbok
 9. podium

  po´dium subst. podiet podier ORDLED: podi-et
  Svensk ordbok
 10. piedestal

  piedesta´l [pide-] subst. ~en ~er ORDLED: piede-stal-en
  Svensk ordbok