1. behövas

  behö´vas verb behövdes behövts, pres. behövs äv. behöves ORDLED: be-höv-as SUBST.: behov
  Svensk ordbok
 2. kivas

  ki`vas verb kivades kivats ORDLED: kiv-as SUBST.: kivande; kiv
  Svensk ordbok
 3. ges

  ge´s äv. gi`vas verb gavs, getts el. givits, pres. ges äv. giv(e)s ORDLED: giv-its
  Svensk ordbok
 4. översållad

  ö`versållad adj. översållat ORDLED: över--såll-ad
  Svensk ordbok
 5. riksbyggare

  rik`sbyggare subst. ~n äv. riksbyggarn, plur. ~, best. plur. riksbyggarna ORDLED: riks--bygg-ar-en
  Svensk ordbok
 6. angiologi

  angiologi [aŋgiologi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: angio-log-in
  Svensk ordbok
 7. källkritik

  käll`kritik subst. ~en ORDLED: käll--krit-ik-en
  Svensk ordbok
 8. dekor

  dekor [-å´r] subst. ~en ~er ORDLED: dek-or-en
  Svensk ordbok
 9. gyllen

  2gyll´en subst., plur. ~, n-genus ORDLED: gyll-en
  Svensk ordbok
 10. tulta

  2tul`ta verb ~de ~t ORDLED: tult-ar SUBST.: tultande
  Svensk ordbok