1. kanvas

  kan´vas äv. kan´fas subst. ~en ORDLED: kanvas-en, kanfas-en
  Svensk ordbok
 2. trivas

  tri`vas verb trivdes trivts, pres. trivs ORDLED: triv-as SUBST.: trivsel
  Svensk ordbok
 3. invasion

  invasion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-vas-ion-en
  Svensk ordbok
 4. därpå

  därpå [dä´r- äv. -på´] adv. ORDLED: där--på
  Svensk ordbok
 5. dreja

  drej`a verb ~de ~t ORDLED: drej-ar SUBST.: drejande (till 1), drejning (till 1)
  Svensk ordbok
 6. försiktig

  försik´tig adj. ~t ORDLED: för-sikt-ig
  Svensk ordbok
 7. lind

  lind subst. ~en ~ar ORDLED: lind-en
  Svensk ordbok
 8. bytta

  bytt`a subst. ~n byttor ORDLED: bytt-an
  Svensk ordbok
 9. skärva

  1skär`va subst. ~n skärvor ORDLED: skärv-an
  Svensk ordbok
 10. oasis

  oa´sis subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: oas-is
  Svensk ordbok