1. monter

  monter [mån´-] subst. ~n, montrer el. montrar ORDLED: montr-er
  Svensk ordbok
 2. buckla

  buck`la subst. ~n bucklor ORDLED: buckl-an
  Svensk ordbok
 3. välta

  1väl`ta verb välte vält, pres. välter ORDLED: vält-er SUBST.: vältande, vältning
  Svensk ordbok
 4. vad

  3vad subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vad-et
  Svensk ordbok
 5. placera

  place´ra verb ~de ~t ORDLED: plac-er-ar SUBST.: placerande, placering
  Svensk ordbok
 6. råka

  1rå`ka verb ~de ~t ORDLED: råk-ar SUBST.: råkande (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 7. form

  2form [får´m] subst. ~en ~er ORDLED: form-en
  Svensk ordbok
 8. bit

  1bit subst. ~en ~ar ORDLED: bit-en
  Svensk ordbok
 9. tappa

  tapp`a verb ~de ~t ORDLED: tapp-ar SUBST.: tappande (till 1,3--5), tappning (till 1 och 5); tappt (till 4)
  Svensk ordbok
 10. riva

  ri`va verb rev rivit riven rivna, pres. river ORDLED: riv-er SUBST.: rivande, rivning; riv (till 4)
  Svensk ordbok