1. veck

  veck, inom geologi krökt struktur som bildats genom sammanpressning av ett eller flera lager i berggrunden eller av lösa avlagringar.
 2. vecka

  vecka, oavbruten period av sju dagar (dygn), vanligtvis måndag–söndag.
 3. mjuk vecka

  mjuk vecka, begrepp som används vid beräkning av övertid under en period, vanligen en vecka, då en arbetsfri helgdag inträffar.
 4. veckig

  veck`ig adj. ~t ORDLED: veck-ig
  Svensk ordbok
 5. vecka

  2veck`a verb ~de ~t ORDLED: veck-ar SUBST.: veckande, veckning
  Svensk ordbok
 6. vecka

  1veck`a subst. ~n veckor ORDLED: veck-an
  Svensk ordbok
 7. veck

  veck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: veck-et
  Svensk ordbok
 8. boudinage

  boudinage, struktur som uppträder i deformerade sedimentära och metamorfa bergarter och som påminner om korvar.
 9. leopardgecko

  leopardgecko, Eublepharis macularius, art i familjen ögonlocksgeckoödlor ( Eublepharidae; tidigare underfamilj inom familjen geckoödlor).
 10. Cyd Charisse

  Charisse, Cyd, egentligen Tula Ellice Finklea, 1921–2008, amerikansk skådespelerska och dansös.