1. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 2. embryo

  embryo, individ under tidig utveckling från befruktad äggcell.
 3. dymmelveckan

  dymmelveckan, äldre benämning på veckan före påsk, stilla veckan.
 4. fredagsbön

  fredagsbön, islams huvudgudstjänst under veckan; se islam (religionsutövning).
 5. skärtorsdagen

  skärtorsdagen, dagen före långfredagen, då Jesus tvättade lärjungarnas fötter (Johannesevangeliet 13:1–15) och instiftade nattvarden (Matteusevangeliet 26:17–30).
 6. dagstidning

  dagstidning, periodiskt utgiven (tryckt) publikation, avsedd för spridning bland allmänheten och innehållande allmänna nyheter.
 7. långfredagen

  långfredagen kallas fredagen i stilla veckan.
 8. abort

  abort innebär att avbryta en graviditet.
 9. depression

  depression, nedstämdhet, sänkt grundstämning.
 10. palmsöndagen

  palmsöndagen, söndagen före påsk, som i kyrkoåret inleder stilla veckan, ägnad minnet av Jesu intåg i Jerusalem, då folket enligt Johannesevangeliet 12:12–15 som hedersbetygelse tog palmkvistar i händerna.