1. judisk tideräkning

  judisk tideräkning, en tideräkning (kalender) som numera endast brukas i religiösa sammanhang av medlemmarna av den judiska församlingen.
 2. påsk

  påsk, en av de största årliga högtiderna inom judendomen och den största högtiden i det kristna kyrkoåret.

 3. blåmåndag

  blåmåndag, även blå måndag eller svart måndag, en ursprungligen tysk, sedan 1600-talet känd benämning på måndagen i fastlagen, dvs. dagen före fettisdagen, då kyrkorummet kläddes i blått eller svart (sekundärt har namnet även kommit att beteckna måndagen i stilla veckan).
 4. motion

  motion, motionsidrott, fysisk aktivitet som utförs främst för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande, snarare än för att uppnå ett prestationsmål, vilket ofta är målet inom sport och idrott.

 5. askonsdagen

  askonsdagen, onsdagen efter fastlagssöndagen, inleder den kristna fyrtiodagarsfastan före påsk.
 6. foster

  foster, den ofödda avkomman hos däggdjur.
 7. kött

  kött, enligt den svenska livsmedelslagstiftningen skelettmuskulatur från däggdjur eller fågel med naturligt förenad fett- och bindväv och från vilken större senor avlägsnats.
 8. permittenttrafiken

  permittenttrafiken, transporterna genom Sverige från och till Norge (och Finland) av tyska permittenter och tysk krigsmateriel under andra världskriget (angående Engelbrechtdivisionen, se detta ord).

 9. Kalle Anka

  Kalle Anka, engelska Donald Duck, film- och seriefigur, skapad 1934 som bifigur i Walt Disneys tecknade kortfilm ”The Wise Little Hen” (”Den kloka lilla hönan”).
 10. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.