1. foster

  foster, den ofödda avkomman hos däggdjur.
 2. haute couture

  haute couture, den yppersta formen av sömnadskonst, ansedd såväl konstskicklig som exklusiv och dyrbar och utövad endast av ett fåtal ledande modehus i Europa.

 3. Kalle Anka

  Kalle Anka, engelska Donald Duck, film- och seriefigur, skapad 1934 som bifigur i Walt Disneys tecknade kortfilm ”The Wise Little Hen” (”Den kloka lilla hönan”).
 4. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 5. fredag

  fredag är veckans femte dag.
 6. tideräkning

  tideräkning är ett system för att dela in tiden och vardagslivet med hjälp av olika naturliga tidsenheter som dygn och år.
 7. arbetstidslagstiftning

  arbetstidslagstiftning, lagstiftning om arbetstid, t.ex. längd, förläggning eller avbrott i arbetet för vila.
 8. erytropoes

  erytropoes ’tillverkning’, ’förfärdigande’), bildningen av röda blodkroppar, erytrocyter, i benmärgen.
 9. åderlåtning

  åderlåtning, flebotomi, venesektion, venaesectio, förr ofta använd behandlingsmetod som gick ut på att man tappade blod från patienten.
 10. passionstiden

  passionstiden, de två veckor under kyrkoåret som avslutar fastetiden och som i särskild grad är ägnad minnet av Kristi lidande.