1. arbetstidslagstiftning

  arbetstidslagstiftning, lagstiftning om arbetstid, t.ex. längd, förläggning eller avbrott i arbetet för vila.
 2. passionstiden

  passionstiden, de två veckor under kyrkoåret som avslutar fastetiden och som i särskild grad är ägnad minnet av Kristi lidande.
 3. ECT

  ECT, elektrokonvulsiv behandling, psykiatrisk behandlingsmetod där epileptisk aktivitet i hjärnan framkallas genom elektrisk stimulering.
 4. EU-nämnden

  EU-nämnden, Nämnden för Europeiska unionen, riksdagens organ för samråd mellan riksdagen och regeringen i frågor som rör Europeiska unionen.

 5. passion

  passion, musikalisk framställning av Jesu lidande och död enligt något av de fyra evangelierna.
 6. procession

  procession, högtidligt festtåg, särskilt i religiösa sammanhang (vid gudstjänst, bröllop och begravning etc.) men även vid akademiska högtider.
 7. ting

  ting var ett möte där fria män i ett område samlades för att diskutera och besluta om sådant som rörde alla som bodde i området.
 8. fritid

  fritid, den del av dygnet och veckan som inte upptas av arbete, måltider och sömn, se arbete (arbete och fritid), och arbetstidslagstiftning.
 9. vattenur

  vattenur, tidmätare som i sin enklaste form består av ett invändigt graderat kärl med hål i botten där vattnet sakta rinner ut.
 10. anställning

  anställning är en överenskommelse mellan en person och en arbetsgivare om att göra ett visst arbete och få lön för det.