1. tideräkning

  tideräkning är ett system för att dela in tiden och vardagslivet med hjälp av olika naturliga tidsenheter som dygn och år.
 2. anställning

  anställning är en överenskommelse mellan en person och en arbetsgivare om att göra ett visst arbete och få lön för det.
 3. ting

  ting var ett möte där fria män i ett område samlades för att diskutera och besluta om sådant som rörde alla som bodde i området.
 4. spädbarnsdödlighet

  spädbarnsdödlighet är ett mått på hur många barn som dör innan de fyller ett år.
 5. veckodagarna

  veckodagarna är sju stycken.
 6. fredag

  fredag är veckans femte dag.

 7. måndag

  måndag är veckans första dag.

 8. lördag

  lördag är veckans sjätte dag.
 9. torsdag

  torsdag är veckans fjärde dag.
 10. tisdag

  tisdag är veckans andra dag.