1. graviditet

  graviditet är att vänta barn.
 2. dymmelveckan

  dymmelveckan är ett äldre namn på stilla veckan, veckan före påsk.
 3. påsk

  påsk är en av de viktigaste högtiderna inom judendomen och kristendomen.
 4. veckoslut

  veckoslut kallar man den tid som utgörs av veckans sista dagar, det vill säga lördag och söndag.
 5. halo

  halo är ett väderfenomen som oftast ser ut som en stor ring runt solen och ibland runt månen.
 6. njure

  njure är ett av kroppens reningsorgan.

 7. bad

  bad innebär att man sänker ner kroppen i vatten.
 8. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.