1. veckohandla

  veck`ohandla verb ~de ~t ORDLED: vecko--handl-ar SUBST.: veckohandlande, veckohandling
  Svensk ordbok
 2. dymmelveckan

  dymm`elveckan subst., best. f. ORDLED: dymmel--veck-an
  Svensk ordbok
 3. burkmat

  bur`kmat subst. ~en ORDLED: burk--mat-en
  Svensk ordbok
 4. påskvecka

  pås`kvecka subst. ~n påskveckor ORDLED: påsk--veck-an
  Svensk ordbok
 5. enkelrad

  enk`elrad subst. ~en ~er ORDLED: enkel--rad-en
  Svensk ordbok
 6. passionsveckan

  passionsveckan [-ʃo`ns-] subst., best. f. ORDLED: pass-ions--veck-an
  Svensk ordbok
 7. ostan

  os`tan subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: ost-an
  Svensk ordbok
 8. fridag

  fridag [fri`- äv. fri´-] subst. ~en ~ar ORDLED: fri--dag-en
  Svensk ordbok
 9. praktikant

  praktikan´t subst. ~en ~er ORDLED: prakt-ik-ant-en
  Svensk ordbok
 10. veckobilaga

  veck`obilaga subst. ~n veckobilagor ORDLED: vecko--bi-lag-an
  Svensk ordbok