1. sjukgymnastik

  sju`kgymnastik subst. ~en ORDLED: sjuk--gymn-ast-ik-en
  Svensk ordbok
 2. hemhjälp

  hem`hjälp subst. ~en ~ar ORDLED: hem--hjälp-en
  Svensk ordbok
 3. sparring

  sparr´ing subst. ~en ~ar ORDLED: sparr-ing-en
  Svensk ordbok
 4. framåt

  2fram´åt prep. ORDLED: fram--åt
  Svensk ordbok
 5. bridge

  bridge [brid´ʃ äv. brit´ʃ] subst. ~n [-en] ORDLED: bridg-en
  Svensk ordbok
 6. veckotidning

  veck`otidning subst. ~en ~ar ORDLED: vecko--tid-ning-en
  Svensk ordbok
 7. kratta

  2kratt`a verb ~de ~t ORDLED: kratt-ar SUBST.: krattande, krattning
  Svensk ordbok
 8. stilla

  1still`a adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 9. wienerbröd

  wienerbröd [vi`ner-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: wien-er--bröd-et
  Svensk ordbok
 10. tisdag

  tisdag [tis´- äv. ti´s-] subst. ~en ~ar ORDLED: tis--dag-en
  Svensk ordbok