1. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 2. embryo

  embryo, individ under tidig utveckling från befruktad äggcell.
 3. dagstidning

  dagstidning, periodiskt utgiven (tryckt) publikation, avsedd för spridning bland allmänheten och innehållande allmänna nyheter.
 4. depression

  depression, nedstämdhet, sänkt grundstämning.
 5. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 6. judisk tideräkning

  judisk tideräkning, en tideräkning (kalender) som numera endast brukas i religiösa sammanhang av medlemmarna av den judiska församlingen.
 7. abort

  abort innebär att avbryta en graviditet.
 8. långfredagen

  långfredagen kallas fredagen i stilla veckan.
 9. motion

  motion, motionsidrott, fysisk aktivitet som utförs främst för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande, snarare än för att uppnå ett prestationsmål, vilket ofta är målet inom sport och idrott.

 10. judendom

  judendom är judarnas religion.