1. söndag

  söndag är veckans sjunde och sista dag.
 2. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 3. långfredagen

  långfredagen, den skandinaviska benämningen på fredagen i stilla veckan i kyrkoåret, firad till minnet av Kristi död på korset (jämför påsk).

 4. Leif G.W. Persson

  Persson, Leif Gustav Willy, född 1945, kriminolog och författare, professor i kriminologi vid Polishögskolan sedan 1991.

 5. kött

  kött, enligt den svenska livsmedelslagstiftningen skelettmuskulatur från däggdjur eller fågel med naturligt förenad fett- och bindväv och från vilken större senor avlägsnats.
 6. haute couture

  haute couture, den yppersta formen av sömnadskonst, ansedd såväl konstskicklig som exklusiv och dyrbar och utövad endast av ett fåtal ledande modehus i Europa.

 7. skärtorsdagen

  skärtorsdagen, dagen före långfredagen, då Jesus tvättade lärjungarnas fötter (Johannesevangeliet 13:1–15) och instiftade nattvarden (Matteusevangeliet 26:17–30).
 8. dymmelveckan

  dymmelveckan, äldre benämning på veckan före påsk, stilla veckan.
 9. Kalle Anka

  Kalle Anka, engelska Donald Duck, film- och seriefigur, skapad 1934 som bifigur i Walt Disneys tecknade kortfilm ”The Wise Little Hen” (”Den kloka lilla hönan”).
 10. påsk

  påsk, en av de största årliga högtiderna inom judendomen och den största högtiden i det kristna kyrkoåret.