1. vattenur

  vattenur, tidmätare som i sin enklaste form består av ett invändigt graderat kärl med hål i botten där vattnet sakta rinner ut.
 2. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 3. foster

  foster, den ofödda avkomman hos däggdjur.
 4. fredag

  fredag är veckans femte dag.
 5. arbetstidslagstiftning

  arbetstidslagstiftning, lagstiftning om arbetstid, t.ex. längd, förläggning eller avbrott i arbetet för vila.
 6. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.
 7. erytropoes

  erytropoes ’tillverkning’, ’förfärdigande’), bildningen av röda blodkroppar, erytrocyter, i benmärgen.
 8. tideräkning

  tideräkning är ett system för att dela in tiden och vardagslivet med hjälp av olika naturliga tidsenheter som dygn och år.
 9. passionstiden

  passionstiden, de två veckor under kyrkoåret som avslutar fastetiden och som i särskild grad är ägnad minnet av Kristi lidande.
 10. åderlåtning

  åderlåtning, flebotomi, venesektion, venaesectio, förr ofta använd behandlingsmetod som gick ut på att man tappade blod från patienten.