1. tideräkning

  tideräkning är ett system för att dela in tiden och vardagslivet med hjälp av olika naturliga tidsenheter som dygn och år.
 2. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 3. regeringssammanträde

  regeringssammanträde, den sammankomst vid vilken regeringen fattar sina beslut, vanligen en gång i veckan (torsdagar).
 4. passionstiden

  passionstiden, de två veckor under kyrkoåret som avslutar fastetiden och som i särskild grad är ägnad minnet av Kristi lidande.
 5. åderlåtning

  åderlåtning, flebotomi, venesektion, venaesectio, förr ofta använd behandlingsmetod som gick ut på att man tappade blod från patienten.
 6. tidegärd

  tidegärd, tidebön, korbön, officium, liturgisk term för dagliga bönetider, förrättade i en bestämd ordning på fastställda tider.
 7. lördag

  lördag är veckans sjätte dag.
 8. tisdag

  tisdag är veckans andra dag.
 9. EU-nämnden

  EU-nämnden, Nämnden för Europeiska unionen, riksdagens organ för samråd mellan riksdagen och regeringen i frågor som rör Europeiska unionen.

 10. veckodagarna

  veckodagarna är sju stycken.