1. synklinal

  synklinal, geologisk term för ett veck i en lagerserie där de yngsta lagren finns i veckets centrala del.
 2. släta

  slä`ta verb ~de ~t ORDLED: slät-ar SUBST.: slätande, slätning
  Svensk ordbok
 3. garanti

  garanti [-anti´ äv. -aŋti´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: gar-ant-in
  Svensk ordbok