1. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.
 2. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.

 3. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan kallas konflikten mellan staten Israel och den judiska befolkningen på ena sidan och de palestinska araberna på den andra sidan.
 4. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 5. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 6. Paris

  Paris (även Alexandros), i grekisk sago­tradition yngste son till Trojas kungapar Priamos och Hekabe.
 7. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 8. marxism

  marxism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 9. genus

  genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.
 10. romani

  romani, romska, romani chib, romanés, rommani, ett språk som talas av romerna, en folkgrupp med ursprung i Indien, i dag spridd över stora delar av världen (jämför den av icke-romer myntade beteckningen zigenare, som dock används i en mer begränsad betydelse och som alltmer överges).