1. januariavtalet

  januariavtalet är ett avtal mellan de fyra politiska partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

 2. rättskrivning

  rättskrivning, rättstavning, ortografi, vedertagen norm för stavning av ett språks ord.
 3. radikalisering

  radikalisering, processen då en individ blir mer radikal avseende ideologisk eller religiös uppfattning.

 4. frågesport

  frågesport, ett ord som lanserades av Aftonbladet 15 december 1938 för den programtyp som kort dessförinnan (1 december 1938) debuterat i svensk radio under titeln ”Vem vet vad?”, med Gösta Knutsson som programledare, vilken kallade programtypen ”allmänbildningstävling”.

 5. Christofer Columbus

  Columbus, Christofer, italienska Cristoforo Colombo, spanska Cristóbal Colón, född 1451, död 20 maj 1506, italiensk sjöfarare i Kastiliens tjänst, en av Amerikas upptäckare.

 6. queerteori

  queerteori, queer theory, samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats i framför allt engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade.

 7. valkyria

  valkyria, valkyrja, i fornnordisk mytologi en kvinnlig gestalt främst knuten till Odens krigarfunktion, ibland ingående i ett anonymt kollektiv.
 8. Nationernas förbund

  Nationernas förbund, NF, även kallat Folkförbundet, organisation 1920–46 för internationellt samarbete, skapad av segrarmakterna vid första världskrigets slut.
 9. evangelier

  evangelier, de skrifter som står främst i Bibelns Nya Testamente och alltid har betraktats som dess viktigaste del: Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet och Johannesevangeliet.
 10. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.