1. gatekeeper

  gatekeeper, begrepp använt inom medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning för att beteckna vad som styr urvalet av nyheter i massmedier och andra informationskanaler.
 2. radikalisering

  radikalisering, processen då en individ blir mer radikal avseende ideologisk eller religiös uppfattning.

 3. fredlös

  fredlös, fågelfri, biltog, i äldre tid den person som på grund av begånget brott, oftast dråp, var utstött från rättssamhället och såsom sådan rättslös.
 4. peronism

  peronism, politisk rörelse och ideologi i Argentina, uppbyggd av och kring president Juan Perón och hans hustru Eva (”Evita”) Perón.

 5. queerteori

  queerteori, queer theory, samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats i framför allt engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade.

 6. biografi

  biografi, en persons levnadsbeskrivning, utförd av någon annan.
 7. författarbestämning

  författarbestämning, försök att utröna vem som är författare till en viss text, t.ex. ett brev, en bok eller en del av en bok.
 8. konkurrens

  konkurrens, inom nationalekonomi den rivalitet som råder mellan aktörerna – köparna och säljarna – i en marknadsekonomi.
 9. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 10. God Save the Queen

  God Save the Queen, eller God Save the King, sedan 1825 Storbritanniens nationalsång.