1. talman

  talman kallas den som är ordförande i riksdagen.
 2. puniska krigen

  puniska krigen var tre krig mellan stadsstaten Karthago och romerska riket på 200-talet och 100-talet före Kristus.
 3. reformjudendom

  reformjudendom är en riktning inom judendomen.
 4. konstbevattning

  konstbevattning innebär att man för ut vatten på åkrar, i trädgårdar och skogar för att grödan ska växa bättre och för att man i torra områden ska kunna odla växter som kräver mycket vatten.
 5. förundersökning

  förundersökning är en utredning som polis och åklagare gör för att se om ett brott har skett och vem som kan vara misstänkt för det.
 6. peloponnesiska kriget

  peloponnesiska kriget är namn på två krig under antiken mellan Athen och Sparta.
 7. evangelier

  evangelier är de fyra böcker som står först i Nya Testamentet i Bibeln och som anses vara de viktigaste texterna inom kristendomen.
 8. Malala Yousafzai

  Malala Yousafzai är född i Pakistan och kämpar för flickors och kvinnors rätt till utbildning.

 9. nattvard

  nattvard är ett sakrament, en helig handling, i många kristna trossamfund.
 10. objektivitet

  objektivitet är detsamma som saklighet, opartiskthet, att inte välja sida.