1. företag

  företag innebär att en eller flera personer driver en verksamhet för att tjäna pengar.
 2. tingsrätt

  tingsrätt är en allmän domstol på den lägsta nivån i domstolssystemet i Sverige.

 3. nattvard

  nattvard är ett sakrament, en helig handling, i många kristna trossamfund.
 4. nyhetsvärdering

  nyhetsvärdering kallas den bedömning som avgör vilka nyheter som exempelvis ska publiceras i en tidning eller sändas i ett nyhetsprogram.
 5. skråväsen

  skråväsen är ett sätt att organisera hantverk.
 6. helgon

  helgon är en person som levt ett liv mycket nära Gud.
 7. kärnvapen

  kärnvapen är bomber, projektiler och robotvapen som använder kärnladdningar.

 8. formell

  formell säger man om något som håller sig till vissa bestämda former.
 9. puniska krigen

  puniska krigen var tre krig mellan stadsstaten Karthago och romerska riket på 200-talet och 100-talet före Kristus.
 10. situationsetik

  situationsetik är en teori som menar att om en handling är rätt eller fel beror på situationen.