1. vem

  vem´ pron.
  Svensk ordbok
 2. vemodig

  ve`modig adj. ~t ORDLED: ve--mod-ig
  Svensk ordbok
 3. vemod

  ve`mod subst. ~et ORDLED: ve--mod-et
  Svensk ordbok
 4. ho

  1ho pron.
  Svensk ordbok
 5. renmärke

  re`nmärke subst. ~t ~n ORDLED: ren--märk-et
  Svensk ordbok
 6. frågeord

  frå`geord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fråge--ord-et
  Svensk ordbok
 7. avtalsfrihet

  a`vtalsfrihet subst. ~en ORDLED: av-tals--fri-het-en
  Svensk ordbok
 8. väldeliga

  väl`deliga adv. ORDLED: välde-liga
  Svensk ordbok
 9. busig

  bu`sig adj. ~t ORDLED: bus-ig
  Svensk ordbok
 10. förblanda

  förblan´da verb ~de ~t ORDLED: för-bland-ar SUBST.: förblandande, förblandning
  Svensk ordbok