1. lista ut

  lista u´t verb listade listat ORDLED: list-ar SUBST.: utlistande
  Svensk ordbok
 2. eho

  eho´ pron. ORDLED: e-ho
  Svensk ordbok
 3. interrogativ

  interrogativ [in´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: inter-rog-at-iv
  Svensk ordbok
 4. mathållning

  ma`thållning subst. ~en ~ar ORDLED: mat--håll-ning-en
  Svensk ordbok
 5. gruffa

  gruff`a verb ~de ~t ORDLED: gruff-ar SUBST.: gruffande; gruff
  Svensk ordbok
 6. teknostress

  tek`nostress subst. ~en ORDLED: tekno--stress-en
  Svensk ordbok
 7. vid

  3vid adv.
  Svensk ordbok
 8. dra till

  dra till´ äv. draga till´ verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it
  Svensk ordbok
 9. näst

  1näst adv.
  Svensk ordbok
 10. vartåt

  vartåt [vart´- äv. -å´t] adv. ORDLED: vart--åt
  Svensk ordbok