1. språka

  språ`ka verb ~de ~t ORDLED: språk-ar SUBST.: språkande
  Svensk ordbok
 2. ensak

  en`sak subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: en--sak
  Svensk ordbok
 3. rå om

  rå om [åm´] verb rådde rått, pres. rår
  Svensk ordbok
 4. dödskallemärka

  dödskallemärka [dö`(d)-] verb dödskallemärkte dödskallemärkt, pres. dödskallemärker ORDLED: död-skalle--märk-er SUBST.: dödskallemärkande, dödskallemärkning
  Svensk ordbok
 5. hugga till

  hugga till´ verb högg huggit, pres. hugger ORDLED: hugg-er
  Svensk ordbok
 6. vela

  1ve`la verb ~de ~t ORDLED: vel-ar SUBST.: velande
  Svensk ordbok
 7. eljest

  eljest äv. eljes [el`- äv. el´-] adv.
  Svensk ordbok
 8. utkastare

  u`tkastare subst. ~n äv. utkastarn, plur. ~, best. plur. utkastarna ORDLED: ut--kast-ar-en
  Svensk ordbok
 9. palaver

  pala´ver subst. ~n palavrer ORDLED: palavr-er
  Svensk ordbok
 10. värdigas

  vä`rdigas verb värdigades värdigats ORDLED: värd-ig-as
  Svensk ordbok