1. delikat

  delika´t adj., neutr. ~ ORDLED: de-lik-at
  Svensk ordbok
 2. lönn

  1lönn subst. ~en ~ar ORDLED: lönn-en
  Svensk ordbok
 3. klampa

  klam`pa verb ~de ~t ORDLED: klamp-ar SUBST.: klampande, klampning (till 2); 2klamp (till 1)
  Svensk ordbok
 4. gaffla

  gaff`la verb ~de ~t ORDLED: gaffl-ar SUBST.: gafflande, gaffling (till 2)
  Svensk ordbok
 5. lotteri

  lotteri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: lott-eri-et
  Svensk ordbok
 6. likgiltig

  li`kgiltig adj. ~t ORDLED: lik--gilt-ig
  Svensk ordbok
 7. diskussion

  diskussion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dis-kuss-ion-en
  Svensk ordbok
 8. tärning

  tä`rning subst. ~en ~ar ORDLED: tärn-ing-en
  Svensk ordbok
 9. organisera

  organise´ra verb ~de ~t ORDLED: org-an-is-er-ar SUBST.: organiserande, organisering; organisation (till 1)
  Svensk ordbok
 10. melodi

  melodi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: mel-od-in
  Svensk ordbok