1. rygg

  rygg subst. ~en ~ar ORDLED: rygg-en
  Svensk ordbok
 2. ge

  ge äv. gi`va verb gav, gett el. givit, given givna, pres. ger äv. giver ORDLED: giv-it SUBST.: givande (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 3. någon

  nå`gon äv. vard. nån´ pron., neutr. något vard. nåt [nåt´], plur. några ORDLED: någ-on
  Svensk ordbok
 4. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 5. komma

  2komma [kåm`a] verb kom kommit kommen komna, pres. kommer ORDLED: komm-er SUBST.: kommande (till 1--3)
  Svensk ordbok