1. nationalromantik

  nationalromantik är att hylla gamla traditioner i det egna landet och försöka skapa något nytt utifrån det.
 2. Ulrik Samuelson

  Samuelson, Ulrik, född 1935, konstnär.
 3. Sara Teasdale

  Teasdale, Sara, 1884–1933, amerikansk lyriker.
 4. Gustav Rudberg

  Rudberg, Gustav, 1915–2001, målare, grafiker, syssling till Erik Rudberg.
 5. Kakinomoto Hitomaro

  Kakinomoto Hitomaro , ca 685–ca 705, japansk poet.
 6. Josef Václav Sládek

  Sládek, Josef Václav, 1845–1912, tjeckisk diktare, översättare och tidskriftsredaktör.
 7. Kath Walker

  Walker, Kath, egentligen Oodgeroo Noonuccal, 1920–93, australisk författare, konstnär.
 8. Otto Hesselbom

  Hesselbom, Otto, 1848–1913, landskapsmålare.
 9. Nikolaj Mjaskovskij

  Mjaskovskij, Nikolaj, 1881–1950, sovjetisk (rysk) tonsättare, från 1921 professor i komposition vid konservatoriet i Moskva.
 10. Vasilij Zjukovskij

  Zjukovskij, Vasilij, 1783–1852, rysk författare.