1. Stockholm

  Stockholm, tätort i Uppland och Södermanland (Stockholms län); 1 515 017 invånare (2016).

 2. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 3. sorgmodig

  sorgmodig [sår`j-] adj. ~t ORDLED: sorg--mod-ig
  Svensk ordbok
 4. ack

  ack interj.
  Svensk ordbok
 5. saknad

  sa`knad subst. ~en ORDLED: sakn-ad-en
  Svensk ordbok
 6. vipa

  vi`pa subst. ~n vipor ORDLED: vip-an
  Svensk ordbok
 7. rödhake

  rö`dhake subst. ~n rödhakar ORDLED: röd--hak-en
  Svensk ordbok
 8. nostalgi

  nostalgi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: nost-alg-in
  Svensk ordbok
 9. återblick

  å`terblick subst. ~en ~ar ORDLED: åter--blick-en
  Svensk ordbok
 10. skälva

  1skäl`va verb skälvde el. skalv, skälvt, pres. skälver ORDLED: skälv-er SUBST.: skälvande, skälvning; 2skälva
  Svensk ordbok