1. Vesan

  Vesan, torrlagd sjö i Sölvesborgs kommun vilken rymmer Sveriges näst lägsta markpunkt, se lägsta punkten.
 2. Vesthimmerland

  Vesthimmerland, kommun i Region Nordjylland, Danmark.

 3. vesikulopustulär

  vesikulopustulär sägs en hudförändring vara som präglas av vesiklar och pustler, dvs. små blåsor med klar respektive grumlig vätska (var).
 4. vestlandshäst

  vestlandshäst, äldre namn på fjordhäst, vilket är rasens officiella namn sedan 1947.
 5. Veszprém

  Veszprém, stad i västra Ungern; för belägenhet se landskarta Ungern.
 6. vesikulopapulär

  vesikulopapulär, detsamma som papulo-vesikulär.
 7. vesicula

  vesicula, anatomisk benämning på liten blåsa, t.ex. vesicula seminalis, sädesblåsa.
 8. Vestbyfyndet

  Vestbyfyndet, bronsåldersfynd från Lunner i Hadeland, sydöstra Norge, omfattande flera sällsynta bronsföremål, bl.a. två miniatyrbockar med dubbelhorn, 350 tennbelagda bronspärlor samt tre halsringar och en stor dräktnål.
 9. Vestimentifera

  Vestimentifera, det vetenskapliga namnet på klassen skorstensmaskar.
 10. vestibulum

  vestibulum, anatomisk term för litet, avgränsat utrymme, t.ex. vestibulum nasi, näshålans förgård, vestibulum vaginae, slidans förgård.