1. vetenskaplig socialism

  vetenskaplig socialism, benämning som först Engels och något senare också Marx använde om sina teorier om samhällsutvecklingen.
 2. vette

  vette, konstgjord fågel som används vid sjöfågelsjakt, framför allt vid sträckskytte under hösten längs kusten.
 3. veterinär

  veterinär, person som efter 330 poängs utbildning (5,5 år) vid Sveriges lantbruksuniversitet avlagt veterinärexamen.
 4. Veta

  Veta, församling i Linköpings stift, Mjölby kommun, Östergötland (Östergötlands län); 3 066 invånare (2016).

 5. vetebröd

  vetebröd, mjukt bröd bakat på vetemjöl. Övriga ingredienser är vatten, jäst, fett, socker och kryddor.
 6. Vetenskapsrådet

  Vetenskapsrådet, VR, statlig myndighet under utbildningsdepartementet med främsta uppgift att stödja grundforskning.

 7. vetenskapligt namn

  vetenskapligt namn, det officiella namnet på en art eller organismgrupp.
 8. Illustrerad Vetenskap

  Illustrerad Vetenskap, populärvetenskaplig tidskrift med huvudredaktion i Köpenhamn, utgiven i Sverige, Norge och Danmark sedan 1984, i Finland sedan 1986, i Island sedan 1997, i Grekland och Lettland sedan 2005 och i Nederländerna, Litauen och USA sedan 2007.
 9. facklig vetorätt

  facklig vetorätt, metod för företagsdemokratiskt inflytande innebärande att arbetstagarorganisation har rätt att meddela förbud (veto) mot arbetsgivares tilltänkta beslut i företags- eller arbetsledningsfråga.
 10. tro och vetande-debatten

  tro och vetande-debatten, livsåskådningsdebatt omkring 1950 vilken följde på utgivningen av Ingemar Hedenius kristendoms- och teologikritiska essäsamling ”Tro och vetande” (1949).