1. ämne

  äm`ne subst. ~t ~n ORDLED: ämn-et
  Svensk ordbok
 2. se

  se verb såg sett, pres. ser SUBST.: seende
  Svensk ordbok
 3. stå

  2stå verb stod stått, pres. står SUBST.: stående (till 1--5, 8 och 11); stånd (till 3)
  Svensk ordbok
 4. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 5. namn

  namn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: namn-et
  Svensk ordbok
 6. leva

  le`va verb levde, levt el. ~t, pres. lever ORDLED: lev-er SUBST.: levande (till 1--4); liv (till 1,2,4 och 5)
  Svensk ordbok
 7. om

  2om [åm´] prep.
  Svensk ordbok
 8. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 9. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok
 10. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok