1. om

  2om [åm´] prep.
  Svensk ordbok
 2. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 3. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok
 4. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok