1. FASS® VET.

  FASS® VET., förkortning för Farmaceutiska specialiteter i Sverige för veterinärmedicinskt bruk, alfabetiskt uppställd katalog över och beskrivning av registrerade läkemedel som är godkända för veterinärmedicinskt bruk.
 2. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 3. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 4. vetemyggor

  vetemyggor, gemensamt namn på arterna gul vetemygga ( Contarinia tritici) och röd vetemygga ( Sitodiplosis mosellana) i familjen gallmyggor.
 5. veteran

  veteran, äldre idrottsutövare, se oldboy.
 6. Veteranerna

  Veteranerna, akrobattrupp vars medlemmar i varierande kostymering (sjöman, soldat, skotte, spanjor m.m.) gjorde en parodi på en gymnastikuppvisning med plinthopp.
 7. veterinärmedicin

  veterinärmedicin, läran om djurens sjukdomar samt dessas diagnostik, förebyggande och behandling.
 8. Vetlanda

  Vetlanda är centralort i Vetlanda kommun i Småland och har cirka 13 500 invånare.

 9. Vetiveria

  Vetiveria, det vetenskapliga namnet på ett släkte gräs med två arter i tropiska Afrika och Asien.
 10. vetostriden

  vetostriden, politisk strid i Norge under svensk–norska unionen om kungens vetorätt särskilt i grundlagsfrågor.