1. veteran

  veteran, äldre idrottsutövare, se oldboy.
 2. Vettisfossen

  Vettisfossen, vattenfall i västra Norge, med 275 m lodrätt fall nedför en klippvägg.
 3. Veteranerna

  Veteranerna, akrobattrupp vars medlemmar i varierande kostymering (sjöman, soldat, skotte, spanjor m.m.) gjorde en parodi på en gymnastikuppvisning med plinthopp.
 4. Vetlanda

  Vetlanda, församling i Växjö stift, Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län); 13 037 invånare (2016).

 5. vette

  vette, konstgjord fågel som används vid sjöfågelsjakt, framför allt vid sträckskytte under hösten längs kusten.
 6. Veterinärinrättningen i Skara

  Veterinärinrättningen i Skara, Sveriges första veterinära utbildningsanstalt, grundad 1775 av Peter Hernqvist.
 7. veterinärmedicine doktor

  veterinärmedicine doktor, vet.med.dr, VMD, akademisk titel som tilldelas en person som förvärvat doktorsexamen genom disputation vid veterinärmedicinska fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet.

 8. Vetenskaps-Societeten i Uppsala

  Vetenskaps-Societeten i Uppsala, egentligen Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, vetenskapligt samfund.
 9. tro och vetande

  tro och vetande, sammanställning av två begrepp som står för två olika typer av övertygelse eller kunskapsmässig attityd och som ofta åberopas i diskussionen av den religiösa övertygelsens natur och rimlighet.
 10. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.