1. ideologi

  ideologi kallas en samling tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet.
 2. forensisk vetenskap

  forensisk vetenskap, engelska forensic science, sammanfattande benämning på de vetenskapsgrenar som har till uppgift att bistå rättsväsendet.

 3. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 4. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 5. grekisk religion

  grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen.
 6. Sapfo

  Sapfo, född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker från Lesbos.
 7. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 8. historia

  historia, dels den förflutna verkligheten, dels beskrivningen och utforskningen av denna verklighet.
 9. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.
 10. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.