1. Sokrates

  Sokrates är en av filosofihistoriens mest kända personer.
 2. kanin

  kanin är ett tamt djur som härstammar från vildkanin.
 3. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 4. hajar

  hajar är en grupp broskfiskar.
 5. agnosticism

  agnosticism, åsikten att vi inte vet om Gud finns eller ej; eller, mera allmänt, skepsis inför möjligheten att få svar på ”de eviga frågorna”.
 6. Sapfo

  Sapfo, född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker från Lesbos.
 7. dinosaurier

  dinosaurier är en grupp kräldjur som levde för cirka 230–66 miljoner år sedan.
 8. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 9. parasit

  parasit, organism som utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad, dock normalt utan att den senare dödas.
 10. socialisation

  socialisation  är ett begrepp inom ämnet samhällsvetenskap som betyder hur man formar sin identitet.