1. vilja

  vilja, medveten mental kontroll och styrning av tänkande och handlande.

 2. fri vilja.

  fri vilja. Problemet att avgöra om människans vilja är fri eller inte är ett av filosofins huvudproblem.
 3. Världen som vilja och föreställning

  Världen som vilja och föreställning, Die Welt als Wille und Vorstellung, den tyske filosofen Arthur Schopenhauers huvudverk, publicerat 1818 (kompletterat 1844).

 4. vilja till makt

  vilja till makt, tyska Wille zur Macht, begrepp hos Friedrich Nietzsche (närmast myntat på Schopenhauers ”vilja till liv”).
 5. ära, skyldighet, vilja

  ära, skyldighet, vilja, Georg Carl von Döbelns valspråk som friherre.
 6. vilja

  vilja, kvinnligt demoniskt väsen, se vila.
 7. viljans frihet

  viljans frihet, centralt problem inom filosofi och teologi, se frihet.
 8. Viljans triumf

  Viljans triumf, originaltitel Triumph des Willens, tysk film i regi av Leni Riefenstahl (premiär 1935).
 9. vilja

  1vil`ja subst. ~n viljor ORDLED: vilj-an
  Svensk ordbok
 10. vilja

  2vil`ja verb ville velat, pres. vill SUBST.: 1vilja
  Svensk ordbok